DCI cinema Dolby 3D

 tel.: 487524840 - pokladna

 Pravidla on-line prodeje zde


 


 

 

Všeobecné obchodní podmínky nákupu vstupenek prostřednictvím sítě internet

1. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí při nákupu vstupenek na představení kina Crystal v České Lípě, a to jen při nákupu prostřednictvím internetové stránky http://www.kinocrystal.cz/.
2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2. Způsob nákupu vstupenky

Po vybrání a označení vstupenek na konkrétní představení je zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace. Potvrzením zadaných údajů dochází k přesměrování na web stránku GoPay, kde po doplnění dalších osobních údajů bude zákazník přenesen na platební stránku. Jakmile je platba zrealizovaná, zobrazí se stránka se zakoupenými vstupenkami, které je potřeba přímo z této stránky kvalitně vytisknout a prokázat se jimi při vstupu do sálu. Zákazníkovi je též zaslán informační e-mail o zakoupení vstupenek na jím zadanou e-mailovou adresu. Provozovatel nezaručuje doručení e-mailové zprávy, server, na kterém se e-mailová schránka zákazníka nachází, nemusí zprávu přijmout, resp. může ji vyhodnotit jako nevyžádanou poštu. Vstupenky vytiskněte ve velikosti, ve které se vám zobrazí na stránce. Nezvětšujte je, ani nezmenšujte!!! Hlavním a podstatným identifikátorem každé vstupenky je čárový kód, resp. číselný kód, uvedený na vstupence. V případě, že se zákazník při vstupu do sálu neprokáže vytištěnými vstupenkami, zakoupenými přes internet, nebo tyto budou nečitelně vytištěné, případně nebude jinak umožněno ověřit jejich pravost, nemá nárok na vstup do sálu, ani na vrácení peněz.

3. Reklamace

1. Vstupenky zakoupené prostřednictvím internetového obchodu nelze vrátit ani vyměnit.
2. Jestliže při procesu nákupu vstupenek došlo k odepsání sumy za nákup vstupenek z účtu zákazníka, ale vstupenky se nezobrazily, ani nebyly zaslány na zadaný e-mail, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí služby si musí zákazník uplatnit v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím které platba proběhla. V žádném případě takové reklamace neřeší provozovatel.

4. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí v znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den realizace nákupu vstupenek kupujícím.
2. Zakoupením vstupenek kupující bez výhrad přijímá veškeré ustanovení obchodních podmínek a je jím neodvolatelně svázaný.
3. Kupující též nákupem vstupenek potvrzuje svůj souhlas s Provozním řádem Kina Crystal v České Lípě a je povinen se jím řídit.

Podmínkám rozumím, souhlasím s nimi, chci pokračovat nákupem vstupenek.

Pro návrat na předchozí stránku ZPĚT.